FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

 •  
 • Výběr projektů s vysokým potenciálem
 •  
 • Vytvoření investiční strategie pro každý projekt
 •  
 • Podrobná analýza a hodnocení míry spolehlivosti kapitálových investic
 •  

Alliance Digital Fund

 

Mezinárodní finanční organizace, která zahrnuje investiční partnerství tím, že převede aktiva investora do svěřenecké správy fondu.

Základ tvoří profesionální obchodníci, poradci a analytici. Naši partneři mají vždy možnost spolupracovat a komunikovat se zástupci Alliance Digital Fund týmu.

56+

Investorů

40 000€

Minimální investice

117+

Investiční projekty

72+

Fiatnye projekty

 • Cíl

  • Hledání nových projektů a řešení
  • Zvýšení aktiv investorů
  • Získání zisku z efektivního řízení aktiv
 • Hodnota

 • Mise

Registrace/Přihlásit se

Pokyny pro investování

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí je považována za dlouhodobé a velmi výnosný směr...

Další informace

Investice do nemovitosti je považována za dlouhodobý a velmi ziskový projekt. Nákup nemovitosti za účelem jejího následného pronájmu, je jedním z nejlepších způsobů, jak vydělat peníze.

Investice do výstavby nese určitá rizika. Pro obyčejného člověka je poměrně těžké pochopit všechny nuance investování do nemovitostí. Vhodnější je najmout poradce nebo právníka, aby se minimalizovala rizika v procesu investování peněz. Alliance Digital Fund poskytuje efektivní metody vyhledávání a vyhodnocování nejziskovější rezidenčních a komerčních nemovitostí v zemích EU pro následný nákup. Naši konzultanti vám pomohou ušetřit čas a zabránit vám v investování do rizikových nemovitostí, jakož i uzavírání smluv s bezohlednými realitními developery.

Klíčem k úspěchu tohoto segmentu je neustálý růst cen nemovitostí. A stabilita politické situace v zemích EU je zárukou dlouhodobé spolupráce, a stavební investice-atraktivní místo pro investory.

Alliance Digital Fund se snaží zajistit, aby každý z našich partnerů byl vždy spokojen s prací prováděnou fondem a výslednými zisky, což bude náš společný úspěch!

Obchodování s digitálními aktivy

Investujte do digitálních aktiv tím, že svěřujete správu svých aktiv profesionálním účastníkům trhu...

Další informace

Obchodování je zaměřeno na neustálé zvyšování zisků nákupem aktiv za nízké ceny a rychlým následným prodejem za vyšší ceny.

Fond zajišťuje bezpečnost všech uskutečněných obchodů, vývoj a využití již existujících investičních nástrojů pro případné vytvoření ziskovosti.

Odborníkům a partnerům našeho fondu jsou poskytovány neustále aktualizované informace o ziskovosti obchodování s určitými digitálními aktivy

Investice do

startupů

Činnost tohoto směru spočívá v hledání, analýze a přilákání nejslibnějších investičních projektů...

Další informace

Činností této oblasti jsou vyhledávat, analyzovat a přilákat nejslibnější projekty v oblastech energetického průmyslu, umělé inteligence, robotiky, biotechnologie a genetického inženýrství, IT infrastruktury, virtuální a rozšířené reality.

Poskytujeme komplexní posouzení podnikatelského nápadu, životaschopnost, identifikaci zpeněžení klíčového bodu. Kromě toho poskytujeme doporučení ke zlepšení stávajícího podnikatelského záměru projektu a doporučení při jeho realizaci.

Investice

do umění

Umělecké předměty mají celosvětově uznávanou, jedinečnou, nadčasovou kulturní a vzdělávací hodnotu.

Další informace

V době nestability trhů investoři hledají alternativní způsoby, jak zachovat a zvýšit svůj majetek. Jedním z nich je investice do umění.

Obrazy, sochy a řemeslné výrobky jsou nádhernými předměty interiérů domů, objekty pro soukromé rozjímání a skvělé požitky z vlastnictví těchto předmětů.

Investice

do vína

Hlavním cílem je zvýšit tržní hodnotu vín, které fond vlastní.

 

 

Další informace

Investiční strategie fondu spočívá v dosažení dlouhodobého kapitálového zisku přirozeným zvýšením cen kvalitních vín a dalších aktiv souvisejících s vínem.

Fond bude nakupovat a prodávat vína za nejpříznivějších podmínek. Rozhodování probíhá na základě pečlivé analýzy trhu s víny. Hlavním majetkem fondu budou vína spravovaná fondem, ačkoli fond může také investovat do vinic a dalších investičních nástrojů souvisejících s vínem.

Alternativní směr podnikání
Strategie spočívá ve financování společností, zabývajících se obchodováním na burze, a mimoburzovním obchodem se zdroji.

Další informace

Investiční strategií Fondu je financování společností, zabývajících se burzovním a mimoburzovním prodejem zdrojů, což mohou být biologické zdroje (ryby, mořské plody) nebo suroviny ( uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo).

Fond financuje operační činnost a doplňování provozního kapitálu velkých a spolehlivých obchodních společností v různých odvětvích obchodu a zemích světa.

Anonce

Statistika 

Celkový objem získaných prostředků na trhu crowdfundingu,

miliardů dolarů